Master Burger byl založen v roce 2014.


Hlavním cílem společnosti Master Burger je: 
Zavést do rychlého občerstvení kulturu zdravé a vyvážené výživy, která se následně pozitivně projeví na zdraví, pohodě a náladě lidí.

Hlavní myšlenkou společnosti Master Burger je:
Připravujeme chutné burgery pouze z kvalitních čerstvých surovin.

Jaký je základní princip společnosti"Master Burger" v práci s lidmi.
Důsledné plnění požadavků současné pracovněprávní legislativy a vytváření takových pracovních podmínek, kdy každý ze zaměstnanců společnosti cítí, že jeho práce je součástí společné věci.


Provozovatel:

MASTER GRILL s.r.o.

Sídlo společnosti:Rybná 716/24110 00 Praha 1

IČO 04201051, DIČ CZ04201051

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C. 244062